Medailonek přednášejících – PharmDr. Roman Goněc

PharmDr. Roman Goněc je farmaceutem v Ústavní lékárně Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pracuje na úseku přípravy cytostatik a také jako klinický farmaceut. Věnuje se různým tématům, mezi než patří i imunoterapie, její nežádoucí účinky a způsoby jejich řešení. Je pravidelným účastníkem českých i zahraničních odborných konferencí.

Přibližně deset let zastupuje české onkologické farmaceuty v Evropské společnosti onkologických farmaceutů (ESOP), kde je od roku 2018 členem předsednictva, v aktuálním volebním období jako pokladník.

novinka-title