Medailonek přednášejících – doc. MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

doc. MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. je lékařka a vědkyně působící na Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.  Ve své ambulantní praxi se věnuje především pacientům se sekundárními imunodeficity a nedílnou součástí její práce je i péče o pacienty s širokým spektrem alergických onemocnění. Jako vědkyně zastává vedoucí pozici v mezioborové výzkumné skupině, která se specializuje na analýzu nádorového mikroprostředí a protinádorovou imunoterapii. V letech 2020 a 2021 získala Cenu Vlasty Adamové za významný počin v oborech onkologie a hematologie.

V roce 2022 se stala výherkyní talentového programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science a finalistkou soutěže Falling Walls Lab pro mladé inovátory a vědce. Je členkou Evropské společnosti lékařské onkologie (ESMO) a junior předsedkyní Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI). MUDr. Střížová se věnuje také výuce a školí pregraduální a postgraduální studenty na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2023 zastupovala Univerzitu Karlovu jako postgraduální školitelka na diskuzi Ligy evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities, LERU).

V letech 2017 až 2023 se také stala organizátorkou a předsedající několika výzkumných konferencí. Její práce a publikace získaly uznání jak v České republice, tak i v zahraničí. Mezi ocenění, která obdržela, patří například Cena Dr. Lišky, Cena profesora Václava Špičáka a Cena PIVAC-18 (Progress in Vaccination Against Cancer). Její klinické publikace jsou často citovány (Physiological Research, WoS highly Cited Paper, Dec2021), a její práce byla také uznána americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) (https://www.cdc.gov/lyme/postlds/index.html).

Web Guest frames Strizova