Programové schéma

Pátek 10. listopadu

Hlavní sál - Diamant

15:00 -16:30

Workshop Zvyšování adherence pacientů k léčbě

Předsedající: PharmDr. Marek Lžičař

 1. Mikrobiom člověka a zásahy do něj z pohledu mikrobiologa
  MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
 2. Imunita a lidský mikrobiom – možnosti, limity a výzvy pro farmaceuty
  PharmDr. Marek Lžičař

16:40 - 17:20

Satelitní sympozium společnosti Takeda
Vzácná onemocnění - HAE & IBD léčba

 1. Hereditární angioedém a jeho léčba
  prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
 2. Základy IBD a léčba vedolizumabem
  MUDr. Barbora Pipek, Ph.D., MBA

17:30 - 19:30

VIII. Setkání příznivců specializačního vzdělávání

Předsedající: PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.

 1. Novinky z Katedry lékárenství; stáže studentů FaF
  PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.
 2. Novinky z Katedry farmaceutické technologie
  PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D.
 3. Seznam nebezpečných léčiv používaných v lékárnách ČR a jejich kategorizace
  Mgr. Daniela Harapátová
 4. Edukační aktivity EAHP
  PharmDr. Petr Horák
 5. Lékárenská péče v Norsku očima českého lékárníka
  PharmDr. Tereza Korejsová
 6. Imunitní systém, onemocnění imunitního systému a možnosti jejich léčby
  MUDr. Jakub Novosad, Ph.D

Sobota, 11. listopadu

Hlavní sál - Diamant

8:30 - 9:00

Slavnostní zahájení kongresu

Předsedající: Mgr. Nikola Mrázková, mjr. PharmDr. Michal Kočí

9:00 - 12:00

Hlavní přednáškový blok

Předsedající: Mgr. Nikola Mrázková, mjr. PharmDr. Michal Kočí

 1. Vliv stresu na imunitní systém
  doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
 2. Buněčná imunoterapie – transplantace krvetvorných buněk z pohledu imunogenetika
  prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
 3. Checkpoint inhibitory v imunoterapii onkologických onemocnění
  PharmDr. Roman Goněc
 4. Evropská nemocniční farmacie a my. Je Evropa relevantní pro nás a my pro Evropu?
  PharmDr. Petr Horák

12:05 - 12:35

Satelitní sympozium společnosti Roche

 • Algoritmus výběru imunoterapie v diagnóze karcinomu plic
  prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
  PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

12:40 - 13:10

Satelitní sympozium společnosti Novartis

 • Diagnostika a terapie 68GA a 177Lu - zkušenosti z FNOL
  PharmDr. Lubor Urbánek, Ph.D.

13:20 - 14:55

Blok nemocniční farmacie v ČR i Evropě

Předsedající: Mgr. Michal Hojný

 1. Príležitosti a hrozby imunoterapie pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
  PharmDr. Slávka Porubcová
 2. Efekt racionalizácie antimikrobiálnej liečby v nemocnici
  PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
 3. Panelová diskuse členů výboru SNF

15:00 - 16:00

Synergy sympozium: Léčivé přípravky vyráběné z plazmy

Toto sympozium je podpořeno společností Takeda

 1. Výroba léčivých přípravků z plazmy
  Ing. David Viochna, MBA
 2. Faktory ovlivňující dostupnost léčivých přípravků vyráběných z plazmy
  MUDr. Tomáš Doležal Ph.D.
 3. Diskuse 

16:00 - 18:30

Blok onkologické farmacie

Předsedající: PharmDr. Lenka Doležalová, PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

 1. Imunoterapie – postavení v léčbě solidních nádorů, dopady do rozpočtu a přínosy léčby
  PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.
 2. Imunitně podmíněné nežádoucí účinky moderní imunoterapie – jak se léčí?
  PharmDr. Lenka Doležalová, Ph.D., Mgr. Soňa Eber
 3. Management plicní toxicity imunoterapie u studijního pacienta v kazuistice
  PharmDr. Veronika Čillíková
 4. Dostupnost a vykazování léčiv používaných v rámci managementu toxicity imunoterapie
  PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.
 5. Personalizace onkologické medicíny - přínosy a úskalí využití checkpoint inhibitorů.
  PharmDr. Vojtěch Ondra
 6. TACE – Transarteriální chemoembolizace s přípravky DC Bead a EmboceptS aplikované uzavřeným systémem pro podávání léčiv (CSTD)
  Mgr. Radek Ćmiel, MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D., Petra Svatoňová
 7. Tvorba standardních pracovních postupů pro extravazaci cytotoxických látek ve FN Motol
  PharmDr. Pavla Koláčková, Mgr. Martina Podžubanová
 8. Transport onkologických léčiv potrubní poštou
  PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.

Paralelní sál – Platinum

12:30 - 15:00

Blok České komory farmaceutických asistentů

Předsedající: Bc. Alena Šindelářová, Mgr. Martina Šopíková

 1. Úvodní slovo předsedkyně ČKFA
  Bc. Alena Šindelářová
 2. Ženšen - asijský zázrak?
  Bc. Olga Klepáčková
 3. Podiatrická péče o pacienta s diabetem z pohledu farmaceutického asistenta
  Ing. Lenka Cákoci
 4. Podpora imunity z pohledu farmaceutického asistenta
  Lenka Josifidu
 5. Příprava lékové formy vázaného cytostatika na embolizační částice DC Bead a EmboceptS aplikované uzavřeným systémem pro podávání léčiv (CSTD)
  Petra Svatoňová
 6. Aktuální stav v oboru farmaceutický laborant
  Alena Slezáček Bohúňová
 7. Činnost České komory farmaceutických asistentů
  Mgr. Martina Šopíková
 8. Diskuze

15:15 - 18:30

Blok přípravy IPLP se zaměřením na přípravu specifických lékových forem

Předsedající: PharmDr. Olga Mučicová

 1. Novinky z Lékárenské sekce Lékopisné komise MZd
  PharmDr. Michal Janů, Ph.D., MHA
 2. Kontrolní činnost SÚKLu v lékárnách – zaměřeno na IPLP
  Monika Moravcová
 3. Methadon pod farmakologickým drobnohledem
  Anna Koubová
 4. Nové technologické a organizační možnosti přípravy methadonu pro substituční terapii
  PharmDr. Michal Janů, Ph.D., MHA a kol.
 5. IPLP náhrady za výpadky HVLP
  Mgr. Olga Mučicová
 6. Příprava čípků s obsahem amoxicilinu
  PharmDr. Petr Baláš
 7. MGP - Always Active - Novinky v oblasti přípravy a aplikace radiofarmak
  Ing. Jan Michálek, PharmDr. Vendula Janků

Třetí sál – Gold

15:45 - 17:00

Workshop Automatizace v nemocničních lékárnách

Tento workshop je podpořen společnostmi Gollmann a Helago.

17:00 - 17:45

Informace z dění na farmaceutických fakultách

 1. Informace z Farmaceutické fakulty MU Brno
 2. Informace z Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové

Neděle, 12. listopadu

Hlavní sál - Diamant

8:30 - 12:00

Blok klinické farmacie: Imunoterapie – nové možnosti ale i nová úskalí farmakoterapie

Předsedající: PharmDr. Petra Rozsívalová, doc. PharmDr. Josef Malý, PhD.

 1. Komplikace imunoterapie v onkologii
  PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D.
 2. Kardiotoxicita a suspektní neurotoxicita jako vzácnější imunitně podmíněné nežádoucí účinky léčby checkpoint inhibitory
  PharmDr. Jan Dvořák
 3. Neurotoxicita checkpoint inhibitorů v kazuistikách
  PharmDr. Lenka Kračmarová, Ph.D.
 4. Management imunitně podmíněných nežádoucích účinků u pacientů léčených CAR-T buněčnou terapií
  Mgr. Jana Vedrová
 5. Postavení imunomodulační a imunosupresivní farmakoterapie v neurologii
  PharmDr. Veronika Bárková
 6. Zkušenosti s imunomodulací podáváním biologické léčby u těžkého astmatu - kazuistické sdělení
  MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

12:00 - 12:30

Slavnostní zakončení kongresu

Předsedající: mjr. PharmDr. Michal Kočí, Mgr. Michal Hojný

Paralelní sál – Platinum

8:30 - 10:30

Blok elektronizace zdravotnictví

Předsedající: Ing. Petr Raška, PharmDr. Martin Šimíček

 1. Digitalizace zdravotnictví
  Bc. Petr Foltýn
 2. AI - využití v nemocnici
  Ing. Petr Raška, MHA
 3. Elektronická opiátová kniha "od teorie k praxi"
  Mgr. Jan Šípek
 4. Distanční výdej ZP přes zásilkovnu
  Mgr. Michal Hojný
 5. Vyvolávací systém na oddělení výdeje pro veřejnost - zkušenosti, možnosti rozvoje
  mjr. PharmDr. Michal Kočí

10:30 - 11:00

Satelitní sympozium společnosti Stapro

 • Evidence UDI - podpora legislativy související se zdravotnickými prostředky
  Mgr. Jan Ptašek

11:00 - 12:00

Blok volných sdělení

Předsedající: mjr. PharmDr. Michal Kočí

 1. Gastrointestinální imunitní systém a regenerace lidského střeva: Úloha diety v léčbě idiopatických střevních zánětů
  MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
 2. Použití přírodních prekurzorů NO v adjuvantní léčbě akutních a chronických ran
  PharmDr. Ludmila Debnárová