27.

Kongres
nemocniční
farmacie

10. - 12. listopadu 2023
Clarion Congress Hotel Ostrava

Statistiky 26. ročníku

722

registrovaných účastníků

31

partnerů

79

prezentací z oboru

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na 27. Kongres nemocniční farmacie, který se bude konat 10. až 12. listopadu v prostorách Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Program kongresu bude připraven v několika tematických blocích, které v letošním ročníku spojuje motto „Imunoterapie – nové možnosti pro lepší život“.

Stejně jako nemocniční farmacie představuje imunoterapie relativně novou a velmi dynamickou disciplínu s velkým potenciálem do budoucna. Kromě nejnovějších poznatků z tohoto rychle se vyvíjejícího oboru, připravujeme prostor, kde se můžeme podělit o své zkušenosti z každodenního provozu z našich pracovišť.

Vedle tradičních bloků se můžete těšit na blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví, který již v současnosti nemůže chybět. Dostatečný prostor je věnován i farmaceutickým asistentům, kteří jsou nedílnou součástí nemocniční farmacie.

I letošní ročník pro Vás připravujeme v hybridní formě, kdy si budete moc zvolit možnost fyzické nebo online účasti. Zpětné zhlédnutí paralelně organizovaných částí programu bude na základě Vaší pozitivní odezvy zachováno.

Loňského ročníku se zúčastnilo přes 700 účastníků, z toho bezmála 140 zvolilo online účast, řada dalších pak využila také dostupnost off-line záznamu po skončení kongresu. Těšit se můžete také na společenský program, kde budete mít příležitost prodiskutovat aktuální témata a navázat nové kontakty.

Odborný program kongresu a jeho průběžné aktualizace sledujte na těchto stránkách.

Těšíme se na setkání a věřím, že se opět sejdeme v hojném počtu.

Mgr. Nikola Mrázková
Předsedkyně organizačního výboru kongresu

Co se právě děje