Medailonek přednášejících – prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D., ESHI

prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D., ESHI, je imunogenetik a transplantační imunolog, působí na Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP). Pracuje zde jako vedoucí HLA laboratoře, která se zabývá zajištěním tkáňové slučitelnosti u transplantací a je nositelkou prestižní akreditace Evropské federace pro imunogenetiku (EFI). V roce 2015 získal diplom Evropské specializace pro histokompatibilitu a imunogenetiku (ESHI). Od roku 2019 působí jako předseda Sekce imunogenetiky České společnosti alergologie a klinické imunologie a ve stejném roce byl jmenován profesorem v oboru Lékařská imunologie.

Ve své výzkumné práci se věnuje podílu imunitních genů na dědičné složce chorob a komplikací léčby. Je autorem nebo spoluautorem 65 článků v časopisech s impakt faktorem, které byly více než tisíckrát citovány. Podílel se na úspěšném řešení řady grantů a s kolegy popsal mj. nové (unikátní) alely HLA systému. Na LF UP vyučuje v pregraduálních a postgraduálních programech, několik postgraduálních studentů již dovedl k úspěšné obhajobě dizertační práce. V současné době je předsedou oborové rady a garantem doktorského studijního programu „Lékařská imunologie“ na LF UP.

Za velmi významné a smysluplné považuje své aktivity pro Český národní registr dárců dřeně se sídlem v Plzni, je vedoucím olomouckého dárcovského střediska, které disponuje největším počtem dobrovolných dárců v ČR. Svůj volný čas se snaží věnovat rodině, s manželkou stále podporují tři dospělé studující děti. Má rád knihy s historickou tématikou a hudbu z doby baroka.

Medailonek František Mrázek