Medailonek přednášejících – Alena Slezáček Bohúňová

Alena Slezáček Bohúňová je farmaceutická laborantka, ktorá vykonáva svoje povolanie v Nemocničnej lekárni, oddelení výdaja pre verejnosť, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici ukončila v roku 1984, následne si svoje vzdelanie doplnila v roku 1990 špecializačným štúdiom v odbore Farmaceutická analytika v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.  V roku 2015 získala tiež diplom o druhej špecializácii v špecializačnom odbore Lekárenstvo, ktorý absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Od roku 2002 sa venuje vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, nie len organizačne, ale aj ako lektor. V roku 2014 absolvovala akreditovaný vzdelávací program – Lektor ďalšieho vzdelávania dospelých, v Národnom ústave celoživotného vzdelávania.

Od roku 2011 je prezidentom Slovenskej spoločnosti farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti so sídlom v Bratislave, za jej prácu jej bolo udelených Slovenskou lekárskou spoločnosťou niekoľko ocenení, tiež získala ocenenie udelené Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov – TOP medicínsko-technický pracovník za rok 2021.

Je držiteľom diamantovej Jánskeho plakety za bezpríspevkové darcovstvo krvi.

Vo voľnom čase sa venuje diaľkovej cyklistike,  behu na bežkách Worldloppet, turistike, rada si zabehne každý rok polmaratón. Najvyššia hodnota je pre ňu rodina.

Jej životné krédo je: „Neodsudzuj človeka,  pokiaľ aspoň 3 dni nechodíš  v jeho topánkach“

medailonek-bohunova