Pozvánka na satelitní sympozia
27. Kongresu nemocniční farmacie

Pátek 10. listopadu

16:40 – 17:20

Satelitní sympozium společnosti Takeda
Vzácná onemocnění – HAE & IBD léčba

Sál Diamant

 1. Hereditární angioedém a jeho léčba
  prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
 2. Základy IBD a léčba vedolizumabem
  MUDr. Barbora Pipek, Ph.D., MBA

 

Sobota 11. listopadu

12:05 – 12:35

Satelitní sympozium společnosti Roche

Sál Diamant
 • Algoritmus výběru imunoterapie v diagnóze karcinomu plic
  prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
  PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

 

12:40 – 13:10

Satelití sympozium společnosti Novartis

Sál Diamant
 • Diagnostika a terapie 68GA a 177Lu – zkušenosti z FNOL
  PharmDr. Lubor Urbánek, Ph.D.

 

15:00 – 16:00

Synergy sympozium: Léčivé přípravky vyráběné z plazmy

 

Sál Diamant
 1. Výroba léčivých přípravků z plazmy
  Ing. David Viochna, MBA
 2. Faktory ovlivňující dostupnost léčivých přípravků vyráběných z plazmy
  MUDr. Tomáš Doležal Ph.D.
 3. Diskuse 
Toto sympozium je podpořeno společností Takeda.

 

15:45 – 17:00

Workshop Automatizace v nemocničních lékárnách

Sál Gold
 • Sympozium společnosti Dama Tade
 • Sympozium společnosti Helago
Tento workshop je podpořen společnostmi Dama Trade a Helago.

Neděle 12. listopadu

10:30 – 11:00

Satelitní sympozium společnosti Stapro

Sál Platinum
 • Evidence UDI – podpora legislativy související se zdravotnickými prostředky
  Mgr. Jan Ptašek
mailing-sympo