Medailonek přednášejících – Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je specializován ve vnitřním lékařství, revmatologii a klinické osteologii. Od roku 1994 pracuje na III interní klinice LF UP a FN Olomouc postupně v pozici lékaře, odborného asistenta, docenta, profesora, přednosty kliniky. Dlouhodobě se věnuje pregraduální i postgraduální výuce. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří diagnostika a léčba systémových choroba pojiva, zánětlivých revmatických chorob a osteoporózy a z této oblasti vychází také většina jeho výzkumných aktivit. Je autorem či spoluautorem grantových projektů, 170 publikací a řady přednášek a monografií. Absolvoval několik stipendijních pobytů na zahraničních pracovištích (například Finsko, USA).

Je vědeckým sekretářem České revmatologické společnosti a členem výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu, vědeckým sekretářem Spolku lékařů Jana Evangelisty Purkyně v Olomouci a členem redakčních rad několika revmatologicky, ortopedicky či osteologicky zaměřených odborných periodik. Z obdržených ocenění je možno jmenovat například Cenu České internistické společnosti za nejlepší publikaci autora do 35 let, Cenu České revmatologické společnosti za nejlepší publikaci, Čestné členství České revmatologické společnosti, Cenu děkana LF UP v Olomouci,  Čestné členství České lékařské společnosti JEP, Čestné členství Polské revmatologické společnosti a Slovenské revmatologické společnosti či medaili České lékařské společnosti JEP.

S manželkou, dětskou lékařkou, vychovávají čtyři dospívající a studující děti. Mezi jeho zájmy patří hudba, divadlo, cestování či rekreační sport.

 

horak-medailonek2